Đại học Thủy lợi - Kết nối Cơ sở mở rộng trường tại Hưng ...

(TLU) Các hoạt động của nhà trường diễn ra trong tháng 12 vừa qua cùng với đó là phóng sự về công ...

Xem chi tiết...

Lễ phát động Phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi ...

(TLU) - Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CAHN-PA83 của Công an thành phố Hà Nội ngày 06/01/2017, Trường ...

Xem chi tiết...

Tập huấn công tác quảng bá cho sinh viên Trường Đại học ...

(TLU) Nhằm trang bị cho sinh viên tham gia hoạt động quảng bá của nhà có cái nhìn tổng quan, bao ...

Xem chi tiết...

Tổng kết hoạt động Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và Môi trường năm ...

(TLU) – Trải qua 13 năm hoạt động (2003 – 2016), Tạp chí Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Thủy lợi và Môi ...

Xem chi tiết...


  • WRU VIDEO