Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

110 học bổng thực tập sau ĐH ở Ấn Độ  Hit : 11773

3/8/2012 4:25:00 PM

Năm học 2007 - 2008, Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục cấp 110 học bổng đi thực tập sau đại học ngắn hạn từ 3 tuần đến 6 tháng cho công dân Việt Nam đang giảng dạy, làm việc và nghiên cứu trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp nhà nước trong khuôn ...

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Hai giai đoạn – Viện Công nghệ Châu Á  Hit : 10685

3/8/2012 3:21:00 PM

AITCV (Asian Institue of Technology Center in Vietnam) xin trân trọng thông báo việc tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ trong các lĩnh vực về Kỹ thuật và Công nghệ của Viện Công nghệ Châu Á chuyên ngành:...