Các đơn vị KHCN

1. TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT THỦY LỢI

ĐT: 043 852 8023             FAX: 043 563 1963          Email: trungtamcra@wru.edu.vn

Chức năng:

+ Đào tạo

+ Nghiên cứu khoa học

+ Chuyển giao công nghệ

+ Tư vấn, điều tra cơ bản, quy hoạch, khảo sát thiết kế, giám sát chất lượng, thẩm định, phản biện, kiểm tra an toàn các công trình thuộc lĩnh vực: thủy lợi - thủy điện, cấp thoát nước, phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp - nông thôn, các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thủy lợi phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải, quản lý và phát triển tài nguyên nước. Xây dựng và biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức. Thi công triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới thuộc các lĩnh vực trên.

2. VĂN PHÒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ & GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐT: 043 563 1535   Email: VPTV@wru.edu.vn

Chức năng:

+ Thực hiện các hợp đồng về nghiên cứu khoa học, thí nghiệm mô hình vật lý, khảo sát, thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế, thi công, giám sát thi công và giám định chất lượng các loại công trình xây dựng.

Văn phòng phụ trách Phòng Thí nghiệm Thuỷ lực tổng hợp.

3. VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

ĐT: 043 564 1333   Fax: 043 564 1368           Email: ice@wru.edu.vn

Chức năng:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ KHKT;

+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án và giám định chất lượng công trình xây dựng;

+ Tham gia thi công và liên doanh liên kết thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học; Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo theo kế hoạch của Trường.

4. VIỆN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

ĐT: 043 564 1418   Fax: 043 564 1418           Email: iwe@wru.edu.vn

Chức năng:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực tài nguyên nước;

+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công... phù hợp với năng lực hành nghề;

+ Liên doanh liên kết với các tổ chức và cá nhân thực hiện các dự án nghiên cứu khoa  học, chuyển giao công nghệ; Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo theo kế hoạch của Trường.

5. VIỆN THỦY VĂN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐT: 043 852 2027             Email: TTTVMT@wru.edu.vn

Chức năng:

+ Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ công ích, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo đại học và sau đại học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Thủy văn Tài nguyên nước và môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tham gia quy hoạch, khảo sát, tư vấn xây dựng các công trình Thủy lợi, Thủy điện và Môi trường trong phạm vi cả nước.

6. VIỆN THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐT: 083 840 5342   Fax: 083 840 8330           Email: iwer@wru.edu.vn

Chức năng:

+ Là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc trường Đại học Thủy lợi, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về thuỷ lợi và môi trường;

+ Tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng các công trình thuỷ lợi...;

+ Tham gia thi công công trình và liên doanh liên kết thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học; Tham gia đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực Thủy lợi, Thủy điện, Tài nguyên nước và môi trường.

7. CÔNG TY TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ĐT: 043 563 5105  Email: ctc@wru.edu.vn

Chức năng:

+ Tư vấn, thi công xây lắp, chuyển giao công nghệ các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, xây dựng dân dụng, hạ tầng cơ sở và các dịch vụ khác.

8. TRUNG TÂM NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – HÀ LAN (VINWATER)

Chức năng:

+ Nghiên cứu khoa học phục vụ công ích, tư vấn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, cung cấp chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật xây dựng, thủy lợi, thủy văn, thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng dụng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu, tham gia điều tra cơ bản, quy hoạch, khảo sát, tư vấn xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện và môi trường trong phạm vi Việt Nam, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và trên Thế giới.

9. VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG MIỀN TRUNG

Trụ sở chính: Số 115 Trần Phú – Phan Rang – Ninh Thuận

ĐT/Fax: 0683 823 027     Email: vdtkh@wru.edu.vn Web: http://vdtkh.wru.edu.vn

Các chi nhánh:

+ Chi nhánh Lâm Đồng tại số 7 Thủ Khoa Huân, TP Đà Lạt;

ĐT: 0633 822 096; Fax: 0633 822 096

+ Chi nhánh Bình Định tại số 124 Ngô Mây, TP Quy Nhơn;

ĐT: 0563 525 190; Fax: 0563 525 190

+ Chi nhánh Bình Thuận tại số 131 Trường Chinh, TP Phan Thiết.

Điện thoại: 0622 211 413; Fax: 0623 839 849