Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN và Chương trình Học giả Fulbight Việt Nam 2018

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2018-2019 và Chương trình Học giả Fulbight Việt Nam 2018

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội các Quốc gia Đông Năm Á (ASEAN) là cơ hội dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoặc tại các nước thành viên ASEAN. Ứng viên được chọn sẽ đến Hoa Kỳ để nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn trong thời gian 3-4 tháng về những vấn đề có liên quan và hữu ích cho các nước thành viên ASEAN và đồng thời quan trọng đối với mối quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN.

Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2018 là chương trình mà VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng. Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Đây là chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân. VSP khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh thành nộp đơn. VSP nhằm tuyển chọn những học giả xuất sắc căn cứ trên học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới hay các mối quan hệ.

Thông tin chi tiết về các khóa học như sau:

  1. Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2018-2019, hạn nộp hồ sơ ngày 15/10/2017
  2. Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2018-2019, hạn nộp hồ sơ ngày 27/10/2017

Thông báo chi tiết cho các chương trình xin được đính kèm trong file. Các chi tiết khác có thể tham khảo trên Website của ĐSQ Hoa Kỳ:

https://vn.usembassy.gov/education-culture/grants-and-scholarship-opportunities/

Các cán bộ giáo viên đủ tiêu chuẩn có nguyện vọng tham gia dự tuyển xin liên hệ:

Ms. Đỗ Thu Hương - Trợ lý chương trình Fulbright

Phòng Văn hóa & Thông tin, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (024) 3850-5000 (ext. 6225); Email: vnfulbright@gmail.com