Thông báo học bổng cho Thạc sỹ và Tiến sỹ của ĐH Gifu, Nhật Bản

Học bổng trao đổi cho các ứng viên đang học Thạc sỹ hay Tiến sỹ sang thực tập 6 tháng tại Khoa sau đại học chuyên ngành Nông nghiệp, ĐH Gifu - Nhật Bản và học bổng hỗ trợ luận án Tiến sỹ

Khoa sau đại học chuyên ngành Nông nghiệp, ĐH Gifu - Nhật Bản thông báo Học bổng trao đổi cho các ứng viên đang học Thạc sỹ hay Tiến sỹ sang thực tập 6 tháng tại Khoa từ ngày 1/10/2018 - 31/3/2019 theo đường link: http://www.ugsas.gifu-u.ac.jp/eng/sandwich_pg/index.html

và Chương trình Ronpaku-Học bổng hỗ trợ luận án Tiến sỹ cho các ứng viên đang làm Tiến sỹ theo đường link:  http://www.ugsas.gifu-u.ac.jp/eng/ronpaku_pg/index.html

Mọi thông tin chi tiết vui lòng mở file đính kèm.