Kết quả phúc tra giai đoạn 1, học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi tới các em sinh viên kết quả phúc tra giai đoạn 1, học kỳ 1, năm học 2019-2020.

STT MÔN TÊN SINH VIÊN LỚP MSV ĐIỂM CŨ ĐIỂM MỚI
1 Công nghệ chế tạo Đỗ Khắc Hiệp 58M-KTO1 1651052370 3 3.8
2 Pháp luật trong xây dựng Nguyễn Hoàng Phúc 59CT 175A010556 0 6.8
3 Kết cấu nhà bê tông cốt thép Dương Đức Tuấn 58CXD2 1651040500 4.5 5
4 Kết cấu nhà bê tông cốt thép Trần Anh Tú 58CXD1 1651040427 8 8.5
5 Kết cấu nhà bê tông cốt thép Vũ Thanh Định 58CXD4 1651040354 6 8
6 Nền móng Phạm Ngọc Hiển 58CTL1 1651010199 8.5 8
7 Nền móng Phạm Văn Lâm 58CXD1 1651040451 1.5 3.5

 

Những sinh viên không có tên trong danh sách dưới đây có điểm thi sau phúc tra không thay đổi so với điểm chấm lần đầu.