Kết quá phúc tra giai đoạn 2, học kỳ 2 năm học 2018-2019 (khóa 57, 58, 59)

Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi tới các em sinh viên khóa 57, 58, 59 kết quả phúc tra giai đoạn 2, học kỳ 2, năm học 2018-2019.

Những sinh viên không có tên trong danh sách dưới đây có điểm thi sau phúc tra không thay đổi so với điểm chấm lần đầu. 

STT

MÔN

TÊN SINH VIÊN

LỚP

ĐIỂM CŨ

ĐIỂM MỚI

1

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

TRẦN XUÂN THẮNG

59CX1

5.0

4.8

2

ĐINH QUANG DŨNG

59CT3

4.0

3.5

3

KẾT CẤU BTCT

NGUYỄN VIẾT THI

57CXD3

7.0

7.5

4

KẾT CẤU THÉP ĐẶC BIỆT

THÂN THỊ THƯ

57CXD1

2.0

2.8

5

ĐIỆN TỬ 1

NGHIÊM HỒNG PHONG

59KTĐ2

4.5

5.0

6

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

NGUYỄN VĂN PHAN

57MT1

8.0

8.5

7

HOÀNG ÁNH TUYẾT

57MT2

4.5

6.0

8

ISO 14000 VÀ KIỂM TOÁN MT

DƯƠNG THỊ THẮM

57MT2

7.5

8.0

9

QUY HOẠCH HỆ THỐNG THỦY LỢI

NGUYỄN THÁI MINH

58CTL2

1.5

2.0

10

LẬP TRÌNH NÂNG CAO

ĐẶNG XUÂN CHIẾN

59TH2

2.0

2.5

11

TRUYỀN NHIỆT

NGUYỄN VĂN QUÂN

58MXD2

4.0

4.5