Kết quả phúc tra K61 học kỳ I năm học 2019-2020 nhóm 3+4+5.

Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi tới các em sinh viên kết quả phúc tra K61 học kỳ I năm học 2019-2020 (nhóm 3+4+5):

Môn

Bộ môn

Họ tên sinh viên

 Điểm  thi

Mới

Nguyên lý kinh tế vi mô

Kinh tế

Nguyễn Thị Trà Giang

7.3

8.1

Hóa đại cương

Hóa cơ sở

Nguyễn Văn Huynh

7

8

Giải tích hàm một biến

Toán học

Dương Minh Thanh

2

2.5

Những sinh viên không có tên trong danh sách dưới đây có điểm thi sau phúc tra không thay đổi so với điểm chấm lần đầu.