Kết quả phúc tra kỳ hè năm học 2018-2019

Phòng Khảo thí và ĐBCL xin gửi tới các em sinh viên kết quả phúc tra kỳ hè năm học 2018-2019.

Những sinh viên không có tên trong danh sách dưới đây có điểm thi sau phúc tra không thay đổi so với điểm chấm lần đầu. 

STT MÔN TÊN SINH VIÊN LỚP ĐIỂM CŨ ĐIỂM MỚI
1 Tiếng Anh 2 Nguyễn Minh Đức 58KTĐ1 7.1 8.8
2 Môi trường và đánh giá TĐMT Trần Tiến Đạt 57MT1 3.5 4
3 Trắc địa Lê Tuấn Anh 58NTK 0.5 1
4 Kinh tế lượng I Vương Thanh Thúy 59K1 7.5 7.8
5 Phân tích tài chính doanh nghiệp Trần Thị Thu Hà 58KT-DN1 6.5 6.8
6 Phân tích tài chính doanh nghiệp Lương Thị Thúy Hường 58KTDN2 6.5 6.8
7 Phân tích tài chính doanh nghiệp Nguyễn Thu Huyền 58KTDN2 8.5 8.8
8 Nhập môn đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Thắng 56M1 6.5 7
9 Nhập môn đại số tuyến tính Nguyễn Ngọc Khoa 59KTĐ1 4.5 5
10 Nhập môn đại số tuyến tính Đỗ Mạnh Cương 56QLXD2 3.5 4
11 Nhập môn xác suất thống kê Nguyễn Hương Thảo Vy 57QTDN 3.5 4
12 Phương trình vi phân Lê Quang Anh 58KTĐ2 3.5 4.5
13 Vật liệu xây dựng Lê Tuấn Quyền 58CT1 6 6.5
14 Vật liệu xây dựng Nguyễn Anh Tuấn 58CTL2 6 6.5
15 Máy xây dựng Nguyễn Duy An 57CT1 1.5 2.0