Lịch phúc tra giai đoạn 1, học kỳ 1 năm học 2019-2020

Trong 2 ngày : 27 và 28/11/2019, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi giai đoạn 1, học kỳ II năm học 2019-2020.

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc in từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.