Lịch phúc tra giai đoạn 1, học kỳ II năm học 2018-2019 cho khóa 60

Trong 2 ngày : 16 và 17/5/2019, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi giai đoạn 1, học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa K60 (Nhóm 1, 2, 3, 4)

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc in từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.