Lịch phúc tra giai đoạn 2, kỳ 1 năm học 2018-2019

Gửi các em sinh viên

Trong 2 ngày : 15 và 16/1/2019, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên các Khóa sau: 

1. Sinh viên K60 đợt học 3; 4; 5

2. Sinh viên K60 cơ sở Hưng Yên, đợt học 2

3. Sinh viên lớp 59LT

4. Sinh viên 57K, 57KT, 57QT

5. Kỳ song song kỳ 1

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc download từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.