Lịch phúc tra học kỳ 1, năm học 2018-2019 cho K60

Gửi các em sinh viên

Trong 2 ngày : 26 và 27/2/2019, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ I năm học 2018-2019 cho tất cả sinh viên Khóa 60, cụ thể như sau:

 - đợt 1 và 2 cho sinh viên tại Cơ sở 1

 - đợt 3 cho sinh viên tại Cơ sở Hưng Yên

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc download từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.