Lịch phúc tra học kỳ 1, năm học 2019-2020 cho K60 Hưng Yên, K61 đợt học 3+4+5

Trong 2 ngày : 26 và 27/12/2019, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ I, đợt học 3+4+5 cho K61; đợt 2 cho K60 tại Hưng Yên.

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và ĐBCL (104-A1) hoặc in từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.