Lịch phúc tra học kỳ hè năm học 2018-2019 cho tất cả các khóa

Trong 2 ngày : 12 và 13/9/2019, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ hè năm học 2018-2019 cho sinh viên tất cả các khóa.

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc in từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.