Lịch phúc tra học kỳ II năm học 2018-2019 (đợt 1)

Trong 2 ngày : 20 và 21/6/2019, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi học kỳ II năm học 2018-2019 cho các nhóm sau:

- học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019

- sinh viên lớp 57M và 57 CT

- K60 cơ khí Nhật Bản Hưng Yên đợt 5 

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc in từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.