Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Đại học Thủy Lợi

CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH CỦA NĂM HỌC 2016-2017

 • Bắt đầu năm học mới (đối với đào tạo ĐH, cao đẳng hệ CQ):
  • Tại Hà Nội: Thứ 2 ngày 29/08/2016;
  • Tại Cơ sở 2: Thứ 2 ngày 01/08/2016.
 • Học kỳ I tại Hà Nội:
  • K55, K56, K57: 20 tuần (29/08/2016-15/01/2017) chia thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 8 tuần học và 2 tuần thi;
  • K58:
   • Nhập học và Tuần học GDCD đầu khóa: 2 tuần từ 29/08-11/09/2016);
   • GDQP: Nhóm 1 (Khoa C+K) 04 tuần từ 12/09 - 09/10/2016, Nhóm 2 (CTTT và Các Khoa còn lại) 04 tuần từ 05/12 - 31/12/2016.
   • Học và thi 12 tuần: Nhóm 1 (Khoa C+K) từ 10/10 - 31/12/2016, Nhóm 2 (CTTT và Các Khoa còn lại) từ 12/09 - 04/12/2016.
 • Học kỳ I tại CS2:
  • K55, K56, K57: 20 tuần (01/08/2016 - 18/12/2016) chia thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 8 tuần học và 2 tuần thi;
  • K58: 
   • Nhập học và Tuần học đầu khóa: 3 tuần từ 05/09 - 25/09/2016;
   • GDQP: 04 tuần từ 26/09 - 23/10/2016;
   • Học và thi: 12 tuần 24/10/2016 - 15/01/2017.
 • Học kỳ II:
  • Tại Hà Nội:
   • K55, K56, K57: 20 tuần từ 06/02 – 25/06/2017
   • K58: 25 tuần từ 02/01 – 25/06/2017 (trong đó có 3 tuần nghỉ Tết Nguyên đán)
  • Tại CS2:
   • K55, K56, K57: 24 tuần từ 19/12/2016 – 04/06/2017 (trong đó có 4 tuần nghỉ Tết Nguyên đán)
   • K58: 19 tuần từ 13/02 – 25/06/2017.
 • Học kỳ hè:
  • Tại Hà Nội: 06 tuần từ 17/07 - 27/08/2017.
  • Tại CS2: 06 tuần từ 05/06 -16/07/2017.

Tải file chi tiết tại đây