Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 2 năm 2017

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 2 năm 2017

Chú ý: Thời gian đăng ký thi: 22/5/2017 đến 25/5/2017

            Thời gian thi: 27 và 28/06/2017

Chi tiết: Xem tại đây