Thông báo thi chuẩn Tiếng Anh đâu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 4 năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông báo thi chuẩn Tiếng Anh đâu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 4 năm 2019 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 54 đến khóa 60.

2. Thời gian thi: ngày 28 và 29/12/2019

3. Kế hoạch đăng ký thi:

- Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn.

- Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 11/12/2019– 13/12/2019.

- Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi vào tài khoản cá nhân.

- Sinh viên nộp lệ phí thi qua tài khoản ngân hàng từ ngày 13/12/2019 đến 16/12/2019.

Xem chi tiết thông báo