Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thái Hà

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thái Hà với 

Đề tài: Xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng phục vụ công tác khai thác và quản lý tài nguyên nước vùng Duyên hải miền Trung.

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 9580212

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

                                                  GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh

Thời gian: 14h00, ngày 09/9/2019

Địa điểm: Room 5- K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.