Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí kỳ II năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí kỳ II năm học 2018-2019: tại đây