Danh sách sinh viên nhận HB "Lê Văn Kiểm và Gia đình" từ năm 2009 đến nay

Học bổng "Lê Văn Kiểm và Gia đình" nay không còn là mới mẻ với sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi nữa, mà nó là sự mong ước của hàng nghìn sinh viên đang theo học tại trường, bởi nó không những mang giá trị vật chất mà nó còn thể hiện ý nghĩa nhân văn cao cả, bởi đây là học bổng của một cựu sinh viên thành đạt Trường Đại học Thủy Lợi và gia đình dành cho thế hệ sinh viên đang theo học tại trường, nhằm động viên, khuyến khích cũng như chắp cánh ước mơ của các bạn sinh viên trở

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LÊ VĂN KIỂM &GIA ĐÌNH

Mỗi suất học bổng trị giá 15.000.000đ

1Học bổng sinh viên nghèo vượt khó:

TT

Họ tên SV

Lớp

Năm được nhận HB

1

Nhữ Thị Phương Thảo

47V

2009

2

Nguyễn Hương Lan

48Đ1

2009

3

Lê Thị Thường 

48V

2009

4

Đào Ngọc Hiếu

47Đ2

2009

5

Nguyễn Hồng Quang

48Đ1

2009

6

Nguyễn Thị Kim Thức

50QT

2009

7

Ngô Thị Ngọc Trâm

49HP

2010

8

Nguyễn Thị Huyên

49N1

2010

9

Lê Quang Thuyết

50N1

2010

10

Nguyễn Thị Hường

50N3

2010

11

Nguyễn Văn Tùng

50N3

2010

12

Hoàng Thị Mỹ Dịu

50KT2

2010

13

Tạ Thị Thu Hương

50K

2010

14

Nguyễn Thị Thùy

51K

2010

15

Nguyễn Thị Phương

50KT1

2010

16

Hoàng Thị Linh Giang

51B2

2010

17

Nguyễn Văn Toán

51B1

2010

18

Phan Viết Thương

48LT

2010

19

Thái Thanh Phúc

50C1

2010

20

Nguyễn Văn Chính

49C1

2010

21

Nguyễn Ngọc Hà

48C4

2010

22

Lê Đình Anh

51C1

2010

23

Đồng Thị Nguyên

49TH1

2010

24

Vương Duy Tình

49TH2

2010

25

Trần Diệu

50M1

2010

26

Nguyễn Anh Tài

49M1

2010

27

Đặng Thị Nga

49V

2010

28

Nguyễn Thị Thúy

50V

2010

29

Doãn Thái Doanh

48Đ1

2010

30

Phạm Thị Quang

51Đ2

2010

31

Nguyễn Thị Tĩnh

50MT

2010

32

Bùi Thị Vân Hà

50MT

2010

33

Phạm Văn Dũng

NT2-50CĐ

2010

34

Nguyễn Thị Thạch Thảo

S10-49N

2010

35

Hoàng Thị Bích Hạnh

S10-49N

2010

36

Nguyễn Thị Sen

S11-50C1

2010

37

Đặng Thị Thủy

S10-49C1

2010

38

Tống Thị Thanh Loan

50MT

2011

39

Trịnh Thị Yến

50MT

2011

40

Phạm Thị Thêu

51K

2011

41

Trịnh Thị Dung

50KT1

2011

42

Nguyễn Thị Yến

51KT3

2011

43

Hoàng Thị Thu Thảo

51KT3

2011

44

Nguyễn Thị Lan

52K

2011

45

Nguyễn Thị Trang

50KT2

2011

46

Nguyễn Văn Toán

51B1

2011

47

Vương Thị Minh

50B2

2011

48

Lưu Thị Nụ

50B2

2011

49

Đặng Duy Tân

51C3

2011

50

Phạm Văn Quân

50C-XD

2011

51

Tô Văn Sáng

50CT- TH

2011

52

Vũ Minh Chính

50C-TH1

2011

53

Dương Hữu Từ

52C2

2011

54

Phạm Thị Tươi

49LT

2011

55

Bùi Đức Tiến

52C2

2011

56

Bùi Khắc Xuân

51C1

2011

57

Nguyễn Thị Dung

50NTC

2011

58

Nguyễn Thị D ung

51N2

2011

59

Dương Thị Giang

51N2

2011

60

Nguyễn Thị Vân

50NQ

2011

61

Phạm Văn Ba

51N3

2011

62

Vũ Thị Hường

50NQ

2011

63

Ngọc Thị Lê

51M2

2011

64

Nguyễn Văn Lập

50MXD1

2011

65

Trần Diệu

50MXD1

2011

66

Phan Thị Chung

S11-50N

2011

67

Lương Văn Kiên

S11-50C2

2011

68

Lưu Thị Tươi

S12-51N

2011

69

Đặng Văn Phú

S12-51C1

2011

70

Nguyễn Thị Hương

S11-50N

2011

71

Đỗ Thu Hà

S11-50TH

2011

72

Nguyễn Tiến An

S11-50TH

2011

73

Bùi Thị Trang

50TH1

2011

74

Nguyễn Thành Sơn

52TH1

2011

75

Đỗ Mạnh Tiến

52TH1

2011

76

Vũ Thị Dư

50KTĐ

2011

77

Lê Anh Tuấn

51Đ2

2011

78

Đỗ Thị Thúy

52Đ1

2011

79

Nguyễn Thị Hiền

50V

2011

80

Phùng Thị Duyên

50G

2011

81

Lê Thị Hương

51V

2011

82

Lê Thị Tường Vy

NT3-51CĐ

2011

83

Nguyễn Hồng Đăng

51CTL1

2012

84

Nguyễn Thị Bình

51CTL1

2012

85

Nguyễn Thị Kim Ngọc

53LT

2012

86

Lê Thị Hồng

51CTL2

2012

87

Nguyễn Đạt Thiện

51CTL3

2012

88

Lê Văn Tâm

50CTH2

2012

89

Phạm Văn Trọng

50CTH2

2012

90

Nguyễn Văn Trọng

52C4

2012

91

Mai Thị Ngoan

53C5

2012

92

Vũ Thị Nhung

51CTL4

2012

93

Đinh Cao Chí

52TH1

2012

94

Nguyễn Thành Sơn

52TH1

2012

95

Nguyễn Hữu Trung

50Đ1

2012

96

Trần T Anh Thương

51Đ1

2012

97

Phạm T Hồng Nga

52Đ2

2012

98

Lê Phạm Quân

51HP

2012

99

Dương Thị Giang

51NQ

2012

100

Lê Quang Thuyết

50NTC

2012

101

Nguyễn Xuân Tới

51CTN

2012

102

Trịnh Thị Thuyết

50CTN

2012

103

Nguyễn Thị Hạnh

50CTN

2012

104

 Bùi Ngọc Quỳnh

51G

2012

105

Vũ Thị Hồng Thúy

50G

2012

106

Đoàn Thị Như Quỳnh

51B1

2012

107

Đinh Văn Dương

51B2

2012

108

Phan Thị Hoa

S12-51CTL1

2012

109

Nguyễn Văn Dũng

S11-50CTH2

2012

110

Nguyễn Thị Hiền

S13-52N

2012

111

Trần Thị Thơm

S13-52C3

2012

112

Ngô Sỹ Thông

S12-51CTL1

2012

113

Lê Thị Lý

S12-51CTL3

2012

114

Nguyễn Thị Thêu

S12-51XD

2012

115

Nguyễn Thị Lý

51M–TBLĐ

2012

116

Đỗ Văn Đại

51M–TBLĐ

2012

117

Nguyễn Thị Lan

52K

2012

118

Vũ Thị Quế

53KT1

2012

119

Nguyễn Thị Hiên

51KT3

2012

120

Trương Thị Cẩm Tú

51KT1

2012

121

Nguyễn Thị Quyên

51KT1

2012

122

Đỗ Thị Hồng

51MT

2012

123

Hán Thu Kim Hoài

NT5-53CĐ

2012

124

Vũ Hồng Phương

S13-52N

2013

125

Đỗ Thị Quỳnh Mai

S13-52CTN

2013

126

Phan Thị Thương

S12-51C-TL3

2013

127

Hoàng Liên Bảo Chương

S13-52C-TL1

2013

128

Lê Thị Thúy

S13-52C-XD

2013

129

Lê Thị Hậu

52KT3

2013

130

Bùi Thị Thi Toan

53KT1

2013

131

Dương Thị Thu Thanh

52KT2

2013

132

Trần Thị Hoài Vi

54LT-KT

2013

133

Đỗ Thị Thúy

52Đ1

2013

134

Nguyễn Thị Nga

52Đ2

2013

134

Hoàng Thị Mùi

52Đ1

2013

135

Trịnh Đắc Tuấn

53C-TL3

2013

136

Lê Trương Quang

52C-TL2

2013

137

Nguyễn Quang Chung

53C-TL3

2013

138

Trần Đức Mạnh

53C-TL2

2013

139

Nguyễn Như Tiến

52C-TL3

2013

140

Trần Văn Sơn

52M-TBTC

2013

141

Hoàng Yến

51TH1

2013

142

Nguyễn Thị Hồng Vân

51MT

2013

143

Nguyễn Thị Kim Nhân

51NTC

2013

144

Trần Thị Lợi

53N2

2013

145

Nông Thị Hiệp

52NTC

2013

146

Hà Thị Phương

52NTC

2013

147

Dương Thị Giang

51NQ

2013

148

Bùi Thị Hoàng

52V1

2013

149

Đoàn Thị Vân Anh

51B2

2013

150

Hờ A Vàng

55HP

2013

151

Hoàng Thị Hằng

S14-53CTN

2014

152

Văn Thị Trang

S14-53C-XD

2014

153

Trương Đình Chung

S14-53C-TL3

2014

154

Trần Đặng Hải Hà

S16-55CTN1

2014

155

Nguyễn Việt Dũng

S17-56C1

2014

156

Nguyễn Quang Thanh

53C-TL1

2014

157

Lương Thị Thu Hiền

55C2

2014

158

Lò Văn Phương

53C-GT

2014

159

Nguyễn Đình Trọng

53C-TL2

2014

160

Nguyễn Thị Tuyển

55C2

2014

161

Hà Văn Tú

55GT2

2014

162

Nguyễn Văn Đình

52M -TBLĐ

2014

163

Bùi Thị Hướng

55QLXD1

2014

164

Nguyễn Thị Trà

53KT2

2014

165

Trần Thị Thanh Trang

54QT-DN

2014

166

Trần Thị Thùy Linh

54K1

2014

167

Nguyễn Thị Quyên

52MT

2014

168

Ngô Quyền

52Đ1

2014

169

Ngô Trọng Quảng

53Đ1

2014

170

Nguyễn Thị Băng Thanh

55TĐ-BĐ

2014

171

Nguyễn Thị Thúy

53B1

2014

172

Nguyễn Thị Quý

 52G

2014

173

Nguyễn Thị Nương

52NQ

2014

174

Nông Thị Hồng

52NQ

2014

175

Vũ Thị Thu Thảo

54N2

2014

176

Phạm Thị Loan

52NTC

2014

177

Phan Tuấn Tiệp

53TH2

2014

178

Triệu Trọng Đạt

NT6-54CĐ

2014

179

Nguyễn Trung Nam

54C-TL1

2015

180

Bùi Văn Hưng

54CT2

2015

181

Nguyễn Thế Chiến

54C-TL2

2015

182

Hồ Thị Trâm

53C-TL3

2015

183

Đoàn Văn Dũng

54C-XD2

2015

184

Trần Tuấn Anh

54GT-Đ2

2015

185

Nguyễn Thị Vân

53C-TL3

2015

186

Nguyễn Thị Minh

54KT-XD

2015

187

Nguyễn Thị Hương

55K2

2015

188

Nguyễn Thị Bích Ngọc

55MT2

2015

189

Phạm Giang Nam

53Đ1

2015

190

Tô Duy Hoàn

55B2

2015

191

Đặng Thị Kim Phượng

54G

2015

192

Hờ A Vàng

55HP

2015

193

Nguyễn Thị Thảo

56N2

2015

194

Vũ Thị Lan Nhi

56CTN

2015

195

Nguyễn Thu Hà

54TH2

2015

196

Vương Đình Đại

S16-55CTN1

2015

197

Cù Thị  Hoa

S15-54C-TL2

2015

198

Nguyễn Thị Trà My

S16-55CTN2

2015

199

Lại Thị Nga

S14-53C-TL2

2015

200

Cao Thị  Nguyệt

S14-53C-TL2

2015

201

Nguyễn Diệu Linh

54GTĐ1

2016

202

Nguyễn Viết Tùng

57LTC

2016

203

Phạm Xuân Lợi

54CT2

2016

204

Lê Thị Tuyết Anh

54GTĐ1

2016

205

Bùi Thế Văn

57C2

2016

206

Vũ Thị Duyên

54QLXD2

2016

207

NguyễnThị Kim Chi

55KT-DN2

2016

208

Lê Thị Hiền

55MT2

2016

209

Lê Văn Mạnh

58KTH

2016

210

Hà Thị Nga

55Đ1

2016

211

Tô Thị Huế

55B2

2016

212

Trần Thị Nhẫn

55G

2016

213

Lê Thị Hòa

55V

2016

214

Trần Thị Uyên

55HP

2016

215

Nguyễn Thị Huyền

56N3

2016

216

Phạm Thị Vân

54N-QL

2016

217

Vũ Văn Cao

58TH1

2016

218

Nguyễn Thị Thu Huyền

57TH4

2016

219

Nguyễn Thị Hiếu

55TĐ-BĐ

2016

220

Nguyễn Thu Hằng

55CNK2

2016

221

Nguyễn Thị Kim Dung

S15-54N-QH

2016

222

Nguyễn Thị Linh

S16-55CTN1

2016

223

Đặng Ngọc Đức

S17-56CX2

2016

 

2. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc:

TT

Họ tên SV

Lớp

Năm được nhận HB

1

Hoàng Thị Lụa

48C1

2009

2

Trịnh Quang Toàn

47V

2009

3

Nguyễn Văn Phú

47H

2009

4

Trần Duy Quân

50C3

2010

5

Nguyễn Văn Hiền

49C2

2010

6

Nguyễn Văn Nam

49TH2

2010

7

Nguyễn Thị Loan

50C-TH2

2011

8

Nguyễn Vũ Luật

S13-52C3

2011

9

Vũ Văn Kiên

S13-52C1

2011

10

Phạm T Thuý Hà

50KTĐ

2011

11

Đoàn Gia

NT3-51CĐ

2011

12

Đào Chí Thành

S14-53C1

2012

13

Nguyễn Thị Hà

51NTC

2012

14

Tạ Đức Khởi

53C-TL2

 2013

15

Tống Hoàng Hiệp

53C-TL1

 2013

16

Bùi Quang Nam

52Đ2

2014

17

Ninh Duy Châu

54C-TL3

2014

18

Ngô Hữu Huy

54N1

2014

19

Nguyễn Trọng Khang

54C-TL1

2015

20

Nguyễn Thị Trang

53C-TL4

2015

21

Hồ Văn Hoàng

53C-TL4

2015

22

Vũ Thị Thảo

54C-TL1

2015

23

Đỗ Văn Tùng

54C-ĐKT

2016

24

Phan Thị Nhung

54M-TBTC

2016

25

Huỳnh Nhật Minh

S17-56C1

2016