Hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc Miễn giảm học phí (MGHP), trợ cấp xã hội (TCXH), Hỗ trợ chi phí học tập theo quy định trong học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 cho sinh viên hệ chính quy.

Chi tiết thông báo: tại đây