Thông báo Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ II năm 2017-2018

Nhà trường thông báo đã có kết quả xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2017-2018, sinh viên xem danh sách tại đây
Sinh viến đến nhận các khoản tiền trợ cấp vào các buổi chiều thứ 4,5 hàng tuần phòng tài vụ (217-A1)