Các thành viên Hội đồng trường Khóa II

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG KHÓA II (2012-2017)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch Hội đồng Trường

2

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

3

PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng

Thư ký Hội đồng Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

4

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

Giảng viên cao cấp Khoa Công trình, nguyên BTĐU, nguyên Phó Hiệu trưởng

5

GS.TS. Lê Đình Thành

Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, nguyên Phó Hiệu trưởng

6

GS.TS. Dương Thanh Lượng

Giảng viên cao cấp Khoa KT Tài nguyên nước, nguyên Chủ tịch HĐT

7

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

8

GS.TS. Trần Viết Ổn

Phó Hiệu trưởng

9

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái

Phó Hiệu trưởng

10

PGS.TS. Nguyễn Trung Việt

Phó Hiệu trưởng

11

CN. Lê Thị Nga

Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng

12

PGS.TS. Hoàng Xuân Thành

Giảng viên cao cấp TT Địa Tin học

13

PGS.TS. Vũ Minh Khương

Giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí

14

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Trưởng Khoa Thủy văn & Tài nguyên nước

15

PGS.TS. Nguyễn Đăng Tộ

Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ thông tin

16

PGS.TS. Nguyễn Bá Uân

Giảng viên cao cấp Khoa Kinh tế và Quản lý

17

TS. Nguyễn Văn Sỹ

Phó trưởng Khoa Môi trường

18

PGS.TS. Lê Xuân Roanh

Giảng viên cao cấp Khoa KT Biển

19

PGS.TS. Lê Công Thành

Trưởng Khoa Năng lượng

20

PGS.TS. Nguyễn Trọng Tư

Trưởng Bộ môn Công nghệ và QLXD

21

Ths. Phạm Thị Nguyệt Nga

Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

22

TS. Nguyễn Đình Trinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Trường

23

TS. Hoàng Văn Thắng

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

24

PGS.TS. Phạm Hùng

Hiệu trưởng Trường CBQL NN&PTNT1

25

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt

Giám đốc Viện KHTLVN

26

Ô. Nguyễn Khắc Hào

Nguyên PCT Tỉnh Hưng Yên

27

TS. Nguyễn Việt Anh

Phó vụ trưởng Vụ Quản lý công trình, TC Thủy lợi.