Hội nghị, hội thảo

Đến nay, Trường ĐHTL đã tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế như: Trường đã tổ chức thành công các Hội thảo quốc tế ICEC 2012 về cửa sông và bờ biển; Hội thảo quốc tế IAHR - APD 2014 về nghiên cứu và kỹ thuật thủy văn môi trường – vùng Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 19; Hội thảo quốc tế IEEE-RIVF 2016 về Computing and Communication Technologies. Năm 2018, ĐHTL sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế về Lowland Technology.

Hội nghị khoa học thường niên của Trường được tổ chức hàng năm. Hội nghị ngày càng thu hút được nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài trường đặc biệt là các nhà khoa học quốc tế quan tâm tham dự. Số lượng và chất lượng các bài báo cáo ngày càng tăng. Tất cả các bài báo được chấp nhận báo cáo và in trong Tuyển tập hội nghị đều được phản biện chặt chẽ. Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên của Trường đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm khoa học.