Thông báo: Về Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 30 Năm học 2016 - 2017

Trong năm học 2015 - 2016, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) lần thứ 29 với sự tham gia nhiệt tình của thầy cô và sinh viên của các khoa chuyên môn.