Đón tiếp GS. Yamada và GS. Katsuyama Trường Đại...

(TLU) – Sáng ngày 30/5, tại Phòng khách, Trường Đại học Thủy lợi đã...

Xem chi tiết...
Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại...

Trường Đại học Tam Hiệp, Trung Quốc thông báo về Chương trình Học hè...

Xem chi tiết...
Mạng lưới Hợp tác Quốc tế

Nhiều Biên bản ghi nhớ (MoU) và Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết...

Xem chi tiết...