Các nhà nghiên cứu của TLU hợp tác với IRD Việt...

Viện Nghiên cứu phát triển (IRD) Cộng hoà Pháp, trung tâm đại diện...

Xem chi tiết...
Khóa học cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và khoa...

(TLU) - Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên các tiến bộ về công...

Xem chi tiết...
Danh sách đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi luôn tạo điều kiện và khuyến khích các giảng...

Xem chi tiết...