Đề tài NCKH cấp Nhà nước, Nghị định thư

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm

đề tài

Cấp Quản

lý đề tài 

Tg

bắt đầu

Tg

kết thúc

1

Nghiên cứu định lượng chức năng   tích lũy và trao đổi carbon rừng ngập mặn ở Vườn quốc gia Xuân Thủy, Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Cúc

Nafosted

2015

2017

2

Quan sát hình ảnh trực tiếp sự tiến triển của cấu trúc tạo ra do ứng suất cắt khi sử dụng hoạt chất bề mặt sunfactant và mối liên hệ của nó với mô - men động lượng và truyền nhiệt

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Nafosted

2014

2016

3

Các phương pháp tính toán cho bài toán xác định các thành phần tế bào liên quan đến bệnh

TS. Lê Đức Hậu

Nafosted

2014

2016

4

Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của đê đập bằng vật liệu địa phương chịu tải trọng động đất và giải pháp ổn định công trình. Mã số: KC08-23/11-15

PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

Nhà nước

2013 

2015

5

Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

PGS.TS. Nguyễn Trung Việt

Nghị định thư

2013

2014

6

XD mô hình canhh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính kỹ thuật tưới tiết kiệm nước

TS Nguyễn Việt Anh

CT nông thôn mới

2012

2014

7

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mới trong gia cố đê biển bằng phương pháp neo đất, sử dụng phụ gia consolid và chống xói mòn lớp bảo vệ mái

GS.TS. Ngô Trí Viềng

Nhà nước

2012

2014

8

Nghiên cứu ảnh hưởng do tồn lưu, biến đổi hóa học của một số chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy trong trầm tích sông Cầu Bây đến chất lượng nước tưới, đất nông nghiệp của xã Kiêu Kỵ và đề   xuất giải pháp

 TS Vũ Đức Toàn

Nafosted

2012

2014

9

Mô phỏng ứng xử của cát chịu tải trọng xoắn chu kỳ

PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

Nafosted

2012

2014

10

Phân tích đặc tính cấu trúc của mạng sinh học và ứng dụng trong việc tìm gien gây bệnh

TS Lê Đức Hậu

Nafosted

2012

2014

11

Phát triển mô hình tối ưu hóa động cho nghiên cứu, phân tích và đánh giá kinh tế đối với quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên nước ở hệ thống sông Hồng

ThS. Bùi Thị Thu Hòa

Tiềm năng

2012

2012

12

Nghiên cứu áp dụng giải pháp Nuôi Bãi Nhân Tạo cho các đoạn bờ biển bị xói lở ở khu vực miền Trung Việt Nam

TS. Trần Thanh Tùng

Tiềm năng

2012

2012

13

Nghiên cứu đề xuất công nghệ quan trắc, đo đạc diễn biến theo mùa cho các cửa sông khu vực Miền Trung Việt Nam

TS. Nghiêm Tiến Lam

Tiềm năng

2012

2012

14

Nghiên cứu xây dựng đập dưới đất để trữ nước ngầm nhằm phát triển bền vững TNN ở các khu vực thường xuyên bị hạn, các vùng ven biển và hải đảo

TS. Nguyễn Cao Đơn

Tiềm năng

2012

2012 

15

Nghiên cứu giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lụt vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn và vùng lân cận

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

Nhà nước

2011

2013

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước tưới từ sông Nhuệ đến sự tích lũy kim loại nặng trong đất và xây dựng mô hình lan truyền ô nhiễm kim loại nặng trong đất

TS Nguyễn Thị Lan Hương

Nhà nước

2011

2013

17

Phát triển mô hình k-e để mô phỏng thủy động lực học và chất lượng nước ở vùng nước đứng, trường hợp nghiên cứu áp dụng cho một hồ tự nhiên ở Hà Nội

TS. Bùi Quốc Lập

Nhà nước

2010

2012

18

Nghiên cứu sóng tràn qua đê biển có tường đỉnh trong bão ở Việt Nam

TS. Thiều Quang Tuấn

Nhà nước

2010

2012

19

Đa chập và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng

PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo

Nhà nước

2009

2011

20

Nghiên cứu, dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

GS.TS Vũ Thanh Te

Nhà nước

2008

2010

21

Nghiên cứu giải pháp thủy lợi cải tạo, phục hồi và bảo vệ vùng đất có vấn đề phục vụ phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ 

PGS.TS Trần Viết Ổn

Nhà nước

2008

2011

22

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy và sông Hoàng Long 

GS.TS Hà Văn Khối

Nhà nước

2008

2009

23

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp  KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê 

GS.TS Ngô Trí Viềng

Nhà nước

2007

2010

24

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông ven biển miền Trung

PGS.TS Lê Đình Thành

Nhà nước

2007

2009