Đề tài cấp Bộ, Thành Phố

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

Tg bắt đầu

Tg kết thúc

1

Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn và kỹ thuật tưới tiết kiệm nước nhằm phát triển bền vững cây điều vùng Đông Nam Bộ

TS. Lê Trung Thành

Bộ

2015

2017

2

Nghiên cứu giải pháp sử dụng đất tại chỗ để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp đập đất vừa và nhỏ Tây Nguyên

PGS.TS Nguyễn Trọng Tư

Bộ

2015

2016

3

N/c các giái pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

Bộ

2014

2015

4

Nghiên cứu giải pháp và công nghệ lấy nước mặn, ngọt phục vụ nuôi tôm cùng ven biển từ Sóc Trăng đến Kiên Giang

PGS.TS Trịnh Công Vấn

Bộ

2014

2015

5

Hoàn thiện công nghệ xử lý chống thấm cho công trình thủy lợi bằng công nghệ đất -bentonite

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Bộ

2014

2016

6

Nghiên cứu đánh giá an toàn đập đất của hồ chứa nước và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

GS.TS Phạm ngọc Quý

Bộ

2014

2015

7

Nghiên cứu công nghệ quản lý, chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất và giảm thải khí nhà kính

TS. Nguyễn Việt Anh

Bộ

2013

2015

8

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của các trạm bơm tưới dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội

TS Dương Đức Tiến

Thành phố

2013

2014

9

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu

GS.TS. Lê Kim Truyền

Bộ

2012

2014

10

Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp, dùng chung phục vụ công tác nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng và quản lý thủy lợi

TS. Nghiêm Tiến Lam

Bộ

2012

2014

11

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Quang Cường

Thành phố

2012

2014

12

Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp ứng phó cho các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du sông Hồng xét đến các kịch bản sử dụng nước thượng lưu

PGS.TS. Lê Văn Hùng

Bộ

2012

2014

13

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm tác nghiệp quản lý đê điều và các công trình trên đê, phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho vùng Hà Nội

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Thành phố

2012

2013

14

Nghiên cứu giải pháp công trình lấy nước tự chảy cho sông Đáy, sông Nhuệ và sông Tô Lịch

TS. Nguyễn Hữu Huế

Thành phố

2012

2013

15

Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Bộ

2011

2013

16

Nghiên cứu diễn biến lưu lượng, mực nước các sông về mùa kiệt và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

PGS.TS. Lê Văn Hùng

Thành phố

2011

2012

17

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học bảo vệ môi trường nước và hệ sinh thái thủy sinh hạ lưu sông Trà Khúc

ThS. Phạm Thị Ngọc Lan

Bộ

2010

2012

18

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ tiêu giảm sóng cho khu vực neo đậu tàu thuyền trú bão ở Việt Nam

TS. Nguyễn Trung Anh

Bộ

2010

2012

19

Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hiệu quả nước mưa cho các vùng đô thị

ThS. Giang Thị Thu Thảo

Bộ

2010

2012

20

Nghiên cứu giải pháp xây dựng mô hình bơm và trạm bơm hợp lý phục vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

PGS.TS. Lê Chí Nguyện

Bộ

2010

2012

21

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các biện pháp ứng phó cho ĐBSCL đảm bảo việc phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng

GS. Nguyễn Sinh Huy

Bộ

2009

2011

22

Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa - Vũng Tàu

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

Bộ

2009

2011

23

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp khai thác bền vững các bãi bồi ven biển khu vực từ cửa Tiểu đến cửa Định An

TS. Vũ Kiên Trung

Bộ

2009

2011

24

Nghiên cứu chế độ tưới thích hợp cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa

ThS. Nguyễn Việt Anh

Bộ

2009

2011

25

 Nghiên cứu dự báo hạn hán và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

TS. Nguyễn Đăng Tính

Bộ

2009

2011

26

Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghiệp hóa và đô thị hóa đến hệ số tiêu vùng đồng bằng Bắc Bộ

PGS.TS. Dương Thanh Lượng

Bộ

2008

2010

27

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc phục vụ đa mục tiêu

GS.TS. Bùi Hiếu

Bộ

2008

2010

28

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình thủy lợi vùng ven biển

PGS.TS. Nguyễn Chiến

Bộ

2008

2010

29

Nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại phát sinh khi vận hành cửa van đập Đáy

PGS.TS. Đỗ Văn Hứa

Bộ

2008

2009

30

Nghiên cứu xây dựng yêu cầu xác định tuyến đê biển mới ở vùng chưa có đê và điều chỉnh cục bộ tuyến đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

PGS. TS. Nguyễn Bá Quỳ

Bộ

2007

2008

31

Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý với từng loại đê và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

PGS. TS. Vũ Minh Cát

Bộ

2007

2008

32

Nghiên cứu cơ chế hình thành, phát triển, đề xuất các giải pháp thuỷ lợi, phương thức khai thác bãi bồi ven biển Nam bộ (khu vực gò công Đông – Hà Tiên)

TS. Vũ Kiên Trung

Bộ

2006

2007

33

Nghiên cứu phương pháp tính giá trị kinh tế của nước cho các hộ sử dụng nước khác nhau tại lưu vực sông Hồng

GV. Đào Văn Khiêm

Bộ

2007

2008

34

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tuổi thọ của cửa van trong công trình thuỷ lợi

TS. Nguyễn Đình Tân

Bộ

2007

2009

35

Nghiên cứu khả năng chống thấm của hào bentonite để xử lý nền và thân đập

TS. Nguyễn Cảnh Thái

Bộ

2007

2009

36

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để xây dựng đê biển chống được các cơn bão và triều cường theo tần suất thiết kế

PGS.TS. Vũ Thanh Te

Bộ

2006

2008

37

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị công tác máy đào gầu ngược, dung tích V=0,6m3

PGS.TS. Nguyễn Đăng Cường

Bộ

2006

2006

38

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, thiết kế công trình trạm tối ưu lắp đặt máy bơm chìm phục vụ tưới tiêu

PGS.TS. Lê Chí Nguyện

Bộ

2006

2006

39

Nghiên cứu ổn định của mái đập đất khi mực nước trên mái rút nhanh

TS. Nguyễn Cảnh Thái

Bộ

2005

2006

40

Nghiên cứu tính toán thuỷ lực và công nghệ chặn dòng các công trình ở vùng triều

PGS.TS. Hồ Sỹ Minh

Bộ

2005

2007

41

Nghiên cứu công nghệ tưới giữ ẩm cho cây dứa ở vùng đồi Bắc Trung bộ nhằm nâng cao năng xuất chất lượng

TS. Phạm Thị Minh Thư

Bộ

2004

2006

42

Nghiên cứu, đề xuất các cơ sở khoa học cho sử dụng nguồn nước tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững trên hệ thống sông Hồng khi gặp các năm hạn hán

TS. Hoàng Thái Đại

Bộ

2006

2006

43

Nghiên cứu quy trình tưới tiết kiệm nước cho lúa, cà phê

PGS.TS. Trần Viết Ổn

Bộ

2006

2008

44

Nghiên cứu cơ chế hình thành lũ quét và các giải pháp cảnh báo, phòng tránh lũ quét cho vùng núi phía Bắc

PGS.TS. Vũ Minh Cát

Bộ

2005

2007

45

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, khoản mục chi phí hợp lý trong sản xuất 1m3 nước để tính giá thành nước lấy từ công trình Thuỷ lợi cho các mục đích khác nhau

PGS. TS. Nghuyễn Xuân Phú

Bộ

2004

2006

46

Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp tính toán ngưỡng khai thác sử dụng nước và dòng chảy môi trường, ứng dụng cho lưu vực sông Trà Khúc và lưu vực sông Ba

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng

Bộ

2004

2006

47

Nghiên cứu công nghệ thuỷ lợi cấp thoát nước cho các vùng sản xuất muối khu vực miền Trung và miền Nam

TS. Phạm Việt Hoà

Bộ

2005

2006

48

Xây dựng mô hình công nghệ sản xuất sạch hơn trong chế biến đường mía và các sản phẩm sau đường

ThS. Phạm Ngọc Lan

Bộ

2004

2005

49

Công nghệ sản xuất cầu máng xi măng lưới thép nhịp lớn

PGS.TS. Nguyễn Phương Mậu

Bộ

2003

2005

50

Nghiên cứu công nghệ dự báo, cảnh báo lũ vượt thiết kể các hồ chứa vừa và nhỏ, giải pháp tràn sự cố.

PGS.TS. Phạm Ngọc Quý

Bộ

2003

2005

51

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển van chân không, van thông khí, van cánh sập và một số phương án cải tạo ống đẩy để nâng cao hiệu quả của trạm bơm

KS Thái Bá Thịnh

Bộ

2003

2004

52

Nghiên cứu giải pháp quản lý các hồ chứa vừa và nhỏ ở miền Trung để chống hạn trong các năm thiếu nước

PGS.TS Nguyễn Phương Mậu

Bộ

2003

2005

53

Hệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng

PGS.TS Lê Đình Thành

Bộ

2003

2004

54

Nghiên cứu giải pháp giảm bồi lắng và tăng tuổi thọ dung tích hồ chứa vừa và nhỏ ở Việt Nam

PGS.TS Lê Quang Vinh

Bộ

2003

2004

55

Yêu cầu nước tưới cho cây trồng nông nghiệp trong chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nước tưới

GS.TS Bùi Hiếu

Bộ

2003

2004

56

Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý phát triển bền vững lưu vực sông Đồng Nai

GS.TS Đào Xuân Học

Bộ

2002

2003

57

Máng xi măng lưới thép nhịp lớn trong kiên cố  hóa

ThS Phạm Cao Tuyến

Bộ

2002

2003

58

Đánh giá hiệu quả kinh tế vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn thi công của công trình sông Quao.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phú

Bộ

2 năm

2 năm

59

Nghiên cứu những tiến bộ về máy làm đất hiện đại đã nhập vào Việt Nam

TS Nguyễn Đăng Cường

Bộ

2002

2003

60

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải công nghiệp Nhà máy Đường để sử dụng tưới cho cây trồng

ThS Phạm Ngọc Lan

Bộ

2002

2003

61

Nghiên cứu tổng quan lũ vượt thiết kế ở các hồ chứa nước và đề xuất giải pháp tràn sự cố thích hợp cho an toàn công trình đầu mối

PGS.TS Phạm Ngọc Quý

Bộ

2002

2003

62

Nghiên cứu các giải pháp KHCN và đề xuất mô hình quản lý sử dụng tổng hợp tài nguyên thiên nhiên (Đất, nước, rừng) lưu vực sông Đồng Nai

GS.TS Đào Xuân Học

Bộ

2002

2002

63

Biên soạn bổ xung quy phạm thi công đập đất đầm nén

PGS.TS Lê Đình Chung

Bộ

2002

2002

64

Nghiên cứu giải pháp thoát lũ một số sông lớn miền Trung nhằm bảo vệ các khu kinh tế tập trung, các khu dân cư ven sông dọc QL 1A

PGS.TS Đặng Văn Bảng

Bộ

2001

2001

65

Nghiên cứu  áp dụng KHCN tiên tiến từng bước hiện đại hoá công tác quản lý điều hành hệ thống thuỷ nông Phù Sa - Đồng Mô

KS Ngô Đăng Hải

Bộ

2001

2004

66

Bảo vệ mái đập đất

GS.TS Lê Kim Truyền
Hồ Sĩ Minh

Bộ

2001

2003

67

Giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ chứa vừa và lớn ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung Việt Nam

GS.TS  Nguyễn Văn Mạo

Bộ

2001

2003

68

Xây dựng phần mềm tính thuỷ lực đường tràn

PGS.TS Nguyễn Chiến

Bộ

2001

2003

69

Tổng kết và hướng dẫn tạm thời về thiết kế cống thép bọc Bê tông cốt thép

PGS.TS Nguyễn Chiến

Bộ

2001

2003

70

Nghiên cứu đánh giá tổng quan về hiện trạng khai thác quản lý hồ chứa ở Việt nam và những khuyến nghị sử dụng (ĐTN)

PGS.TS Hồ Sĩ Dự

Bộ

2001

2003

71

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường các công trình Thuỷ lợi

TS Nguyễn Văn Thắng

Bộ

2001

2002

72

Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán nhu cầu tưới cây trồng CROPWAT 4.3 của FAO trong điều kiện Việt Nam

GS.TS Bùi Hiếu

Bộ

2001

2002

73

Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước một cách hiệu quả để phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở các tỉnh miền Núi phía Bắc

TS Phạm Ngọc Hải

Bộ

2001

2002

74

Công nghệ sản xuất cầu máng xi măng lưới thép nhịp lớn

ThS Phạm Cao Tuyến

Bộ

2001

2002

75

Nghiên cứu các giải pháp thoát lũ, phòng tránh xói lở và bồi lấp cửa sông Thu Bồn - Vụ Gia

PGS.TS Vũ Minh Cát

Bộ

2001

2002

76

Nghiên cứu tổng kết đánh giá các máy móc thi công đất trong xây dựng thuỷ lợi và kiến nghị

TS Nguyễn Đăng Cường

Bộ

2001

2002

77

NC lập mô hình tính toán tiêu nước đô thị vùng ảnh hưởng thuỷ triều và ứng dụng cho thị xã Cà Mau

Cơ sở 2

Bộ

2001

2002

78

Tổng kết đánh giá thực trạng phân vùng tiêu nước mặt ở một số hệ thống thuỷ nông đồng bằng phía Bắc VN

PGS.TS Lê Quang Vinh

Bộ

2001

2002

79

Xây dựng phần mềm tính toán ổn định và nứt nẻ của đập đất, tính toán thuỷ lực, ổn định và kết cấu của cống, kênh

TS Nguyễn Trọng Hà

Bộ

2001

2002

80

Xây dựng phần mềm tính toán ổn định và nứt nẻ của đập đất, tính toán thuỷ lực, ổn định và kết cấu của cống, kênh

ThS Vũ Đại Nguyên

Bộ

2001

2002

81

Tổng quan, tổng kết và kiến nghị các giải pháp xác định nhu cầu nước, chế độ tưới cho lúa và cây trồng cạn

GS.TS Bùi Hiếu

Bộ

2001

2002

82

Nghiên cứu, khảo sát máy và thiết bị đóng mở cửa van đã áp dụng ở Việt nam

TS Nguyễn Đăng Cường

Bộ

2001

2001

83

Hiệu quả  thoát lũ  kênh Buôn Triết. Đắk Lok

ThS Nguyễn Thái Quyết

Bộ

2001

2001

84

Mô phỏng 3D cụm công trình đầu mối Sông Lòng Sông

GS.TS Nguyễn Văn Lệ

Bộ

2001

2001

85

Xây dựng phần mềm tính toán thuỷ lực công trình

ThS Vũ Đại Nguyên

Bộ

2001

2001

86

Xây dựng phần mềm tính toán kết cấu công trình thủy lợi chạy trên nền Windows

GS.TS Nguyễn Văn Lệ

Bộ

2001

2001

87

Hướng dẫn tính toán thiết kế thi công kết cấu xi măng lưới thép vỏ mỏng

PGS.TS Đỗ Văn Hứa

Bộ

2000

2002

88

Qui trình kỹ thuật khi thi công giếng giảm áp - Phương pháp kiểm tra, nghiệm thu

TS. Phạm Hữu Sy

Bộ

2000

2002

89

Nghiên cứu các quy luật diễn biến lòng dẫn dự báo và biện pháp phòng chống xói lở, bồi lấp vùng hạ du một số sông lớn miền Trung

GS.TS Lê Kim Truyền

Bộ

2000

2003

90

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho lưu vực sông Ba

GS.TS Lê Kim Truyền

Bộ

2001

2003

91

Ứng dụng KHCN tiên tiến để xác định điều kiện biên như: sóng, gió, nước dâng và tính toán cao trình thiết kế đê biển Bắc Bộ

PGS.TS Vũ Minh Cát

Bộ

2000

2001

92

Nghiên cứu xác định khẩu độ thoát lũ hợp lý của các công trình giao thông, thuỷ lợi trên QL 1 của sông Thu Bồn

GS.TS Lê Kim Truyền

Bộ

2000

2002

93

Nghiên cứu lựa chọn các phần mềm ngoài nước thích hợp trong thiết kế quy hoạch công trình Thuỷ lợi

GS.TS Nguyễn Văn Lệ

Bộ

2000

2001

94

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và khai thác thiết bị thuyền bơm bùn cỡ nhỏ để nạo vét kênh rạch nội đồng vá các ao nuôi tôm.

PGS.TS Lê Chí Nguyện

Bộ

2000

2001

95

Kết cấu xi măng lưới thép - công nghệ sản xuất

PGS.TS Đỗ Văn Hứa

Bộ

2000

2001

96

Nghiên cứu lập mô hình tính toán tiêu nước và lan truyền bẩn cho đô thị vùng ảnh hưởng thuỷ triều. Ứng dụng cho thị xã Cà Mau

ThS Nguyễn Thái Quyết

Bộ

2000

2000

97

Nghiên cứu xác định tiềm năng mưa gây xói và lập bản đồ miền Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Trọng Hà

Bộ

2000

2001

98

Tiêu nước, chống ô nhiễm thành phố Cà mau vùng ảnh hưởng thủy triều

ThS Nguyễn Thái Quyết

Bộ

2000

2000

99

Ứng dụng mô hình toán trong thuỷ lợi

PGS.TS Nguyễn Hữu Bảo

Bộ

2000

2000

100

Nghiên cứu định hướng tự động hoá hệ thống thuỷ lợi

PGS.TS Lê Chí Nguyện

Bộ

2000

2000

101

Nghiên cứu giải pháp xoay góc nghiêng cánh quạt cho các trạm bơm lớn Nam Hà

PGS.TS Lê Chí Nguyện

Bộ

1999

2000

102

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hoá cho kết cấu thép trên các công trình thuỷ lợi ven biển

TS Nguyễn Đình Tân

Bộ

1998

2000

103

Diễn biến môi trường và hiệu quả  kênh T6, thoát ra biển Tây

ThS Nguyễn Thái Quyết

Bộ

1998

1998

104

Xây dựng phần mềm qui trình vận hành Hồ Núi 1

PGS.TS Trần Đình Lương

Bộ

1997

2000

105

Diễn biến môi trường, hiệu quả kênh T4, tháo lũ ra Biển Tây.

PGS.TS Trần Đình Lương

Bộ

1997

1997

106

Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp KHCN tiên tiến để sử dụng hợp lý nguồn nước khai thác kiểu bậc thang vùng khô hạn Nha Trinh - Lâm Cấm, tỉnh Ninh Thuận

GS.TS Bùi Hiếu

Bộ

1996

1998

107

Lũ và giải pháp vùng hạ du sông Kon Bình Định.

PGS.TS Trần Đình Lương

Bộ

1996

1997

108

Tổng quan Hồ Định Bình, tỉnh Bình Định

PGS.TS Trần Đình Lương

Bộ

1995

1996

109

Tiêu nước, kiểm soát ô nhiễm kênh Tân Hóa – lũ gốm, TP.HCM

GS.TS Nguyễn Sinh Huy

Bộ

1993

1996

110

Lũ – Vấn đề chung sống với lũ và kiểm soát vùng Đồng Tháp Mười.

KS Nguyễn Nhuyễn

Bộ

1993

1995

111

Qui hoạch Tứ Giác Hà Tiên và vấn đề thoát lũ Biển Tây

KS Nguyễn Nhuyễn

Bộ

1991

1995

112

Nghiên cứu đắp đập Hào Võ TP.HCM

GS.TS Nguyễn Sinh Huy

Bộ

1991

1992

113

Quản lý tài nguyên và Biện pháp khai thác vùng Nam Long An

KS Nguyễn Nhuyễn

Bộ

1991

1992

114

Đánh giá tổng quan các công trình Thuỷ lợi tỉnh Sông Bé

KS Nguyễn Nhuyễn

Bộ

1991

1991

115

Chế độ, kỹ thuật tưới cho cây cà phê Đồng Nai

GS.TS Nguyễn Sinh Huy

Bộ

1989

1991