Bản tin - Trở về mái trường xưa

(TLU) Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Công trình, 50 năm thành lập Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, 30 năm thành lập Khoa Cơ khí, 40 năm thành lập Cơ sở 2, 40 năm thành lập Viện Miền Trung. Đây là dịp mà các thế hệ thầy và trò các khoa trở lại thăm trường xưa, gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách.Tất cả có trong bản tin lần này.
 
Biên tập: Bình Dương