Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo tín chỉ tại Trường

"Dạy là việc giúp cho người học tự mình chiếm lĩnh những kiến thức, kỹ năng và hình thành hoặc biến đổi tình cảm, thái độ theo sự mong đợi của bản thân, của gia đình và xã hội”

Hiện nay, đổi mới phương pháp giảng dạy là vấn đề bức thiết đối với các trường Đại học nói chung cũng như Trường Đại học Thủy lợi trong tiến trình đổi mới. Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo góp phần đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Nhận thức rõ vấn đề trên, ngày 13-02-2009, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức buổi Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

TS.Nguyễn Thị Hiền và Th.S Hà Văn Ninh (Học viện Quản lý giáo dục)  trình bày nội dung “ Phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm với việc đào tạo theo tín chỉ” . Toàn bộ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục Trường Đại học Thủy lợi đã dự buổi Hội thảo.

Tuy diễn ra  thời gian không dài nhưng buổi nói chuyện đã cung cấp nhiều kiến thức cần thiết và bổ ích đối với những người thầy trên bục giảng trong giai đoạn hiện nay cũng như các nhà quản lý giáo dục, từ các quan niệm lý thuyết cho đến vận dụng thực tiễn.

ThS.Hà Văn Ninh nhấn mạnh: “ bản thân nghề dạy học là một nghề hết sức sáng tạo, công cuộc đổi mới phương pháp giáo dục sẽ không có kết thúc, không có điểm dừng”


Vận dụng tư tưởng dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm khi tổ chức đào tạo theo tín chỉ triển khai lần lượt các bước: 1. Thiết kế lại chương trình đào tạo; 2.Tổ chức lại quá trình đào tạo.3.Triệt để đổi mới phương pháp dạy học.

Quá trình này diễn ra đồng bộ. Dạy học lấy người học làm trung tâm cần được hiểu đầy đủ là: mọi người từ nhà quản lý, đến giảng viên, nhân viên…; chương trình, giáo trình,  cách thức tổ chức hoạt động dạy học và các điều kiện CSVC-thiết bị dạy học … đều phải hướng vào lợi ích tối đa của người học

Đổi mới phương pháp dạy và học ở đại học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của SV và sử dụng các phương tiện và công nghệ hỗ trợ, theo 4 hướng cơ bản sau đây:

è     Đổi mới phương pháp thuyết giảng

è     Coi trọng các buổi thực hành thực tế

è     Tăng cường trang thiết bị, kỹ thuật dạy học

è     Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học

Trong đó, phương pháp thuyết trình trong đào tạo tín chỉ là cả một nghệ thuật, đảm bảo hình thành được các khái niệm kiến thức cơ bản gợi mở cho sinh viên tự tìm tòi nghiên cứu, rèn luyện khả năng tự đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Người thầy phải tạo ra được môi trường an toàn cho sinh viên trình bày suy nghĩ, phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi.

Khái niệm DẠY được đưa ra như sau: “Dạy là việc giúp cho người học tự mình chiếm lĩnh những kiến thức, kỹ năng và hình thành hoặc biến đổi tình cảm, thái độ theo sự mong đợi của bản thân, của gia đình và xã hội”

Đối với nhà giáo trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ thì phải quan niệm và thực hiện “ giảng đường không giới hạn”, ứng dụng công nghệ thông tin mạng lại những cơ hội giúp giảng viên truyền thụ và chia sẻ kiến thức không nhất thiết trong lớp học mà có thể qua website, diễn đàn, blog….đồng thời có những công cụ kiểm soát quá trình tự học của sinh viên, có hình thức kiểm tra đánh giá khách quan…

TS Nguyễn Thị Hiền và ThS Hà Văn Ninh cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quản lý lớp học và cách xử lý tình huống hay khi lên lớp…

 

 Bài & Ảnh: Linh Ngọc