Cơ sở mở rộng của trường tại Hưng Yên

Năm 2012 Dự án mở rộng Trường Đại học Thủy lợi nằm trong khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên chính thức được khởi động. Đến nay, hợp phần I của Dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và sẵn sàng đón sinh viên vào học tập.
Phòng CTCT&QLSV