Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

HNP - Sáng 7/6, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

 

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, làm chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Khối. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc được nâng cao. Vai trò của các tổ chức đoàn thể được tăng cường đã tạo nên sự gắn kết, đoàn kết nội bộ; nâng cao ý thức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu, học tập, rèn luyện, khao khát cống hiến của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên.
 
Đáng chú ý, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống, sát với thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 29 (khóa XI) về đổi mới, căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, coi đổi mới giáo dục là trách nhiệm của mọi cán bộ, giảng viên, không ngừng học tập vươn lên học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong 5 năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức 5 Hội nghị học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 1.325 lượt cán bộ chủ chốt trong toàn Khối; các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức 323 lớp học chuyên đề cho 69.749 lượt cán bộ Đảng viên…
 
Học tập tư tưởng, tấm gương của Bác, 5 năm qua, các cấp ủy đảng đã thường xuyên chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt của các chi bộ, nâng cao chất lượng hoạt động các đảng bộ bộ phận, cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, có hiệu quả thiết thực. 100% cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa nội dung, tinh thần của Chỉ thị để bổ sung vào chương trình công tác hàng năm và cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng các cấp cũng đã tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, giảng viên, đặc biệt là sinh viên trong Khối…
 

Đại học Thủy Lợi – một trong 18 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch số 20-KH/TU của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đồng chí đặc biệt biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và nhấn mạnh: Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thành công Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015 của Thành phố Hà Nội.
 
Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy cho biết, với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 16/5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là bước phát triển mới với yêu cầu, đòi hỏi cao hơn nhằm đảm bảo Chủ nghĩa Mác Lê-nin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng, giáo dục cán bộ, đảng viên ra sức rèn luyện, phấn đấu. Chỉ thị 05-CT/TW có nhiều điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW, không chỉ học tập đạo đức Hồ Chí Minh mà học tập cả về tư tưởng đạo đức, phong cách của người góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân sớm đưa Nghị quyết 12 của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống…
 
 GS.TS Nguyễn Quang Kim – một trong 33 cá nhân  đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Đảng bộ Khối phấn đấu là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Để thực hiện được yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ Khối cùng các Đảng bộ trực thuộc là các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tiếp tục lãnh đạo có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, phong phú, sinh động và thiết thực đi đôi với việc đổi mới lề lối, phương pháp làm việc gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong cán bộ Đảng viên nhất là đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Đảng ủy Khối và từng Đảng bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hướng dẫn cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên đăng ký từng nội dung công việc cụ thể trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với đạo đức nhà giáo, gắn với văn hóa học đường, học sinh sinh viên…
 
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã khen thưởng 33 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

 

 

Quỳnh Anh