Hội đồng trường họp phiên 11 - Khóa 2

(TLU) Ngày 16/12 vừa qua, Hội đồng trường đã tổ chức phiên họp thứ 11 - Khóa II tại phòng 223/A1, tham dự có hầu hết các thành viên của Hội đồng trường. Tại đây, các thành viên đã thông qua báo cáo công tác của Hội đồng trường 6 tháng cuối năm 2016, báo cáo công tác của Ban Giám hiệu, đồng thời thông qua kế hoạch công tác năm 2017.

 

Trong báo cáo của Hội đồng trường, đã nêu bật các nét nổi bật trong công tác giám sát theo các nhóm công tác gồm: Tình hình và kết quả thực hiện các công tác của Nhà trường về công tác quản lý hành chính. về công tác tổ chức và nhân lực, về công tác chính trị, tư tưởng; Kiến nghị nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 về công tác hành chính, về công tác tổ chức và nhân lực, về công tác chính trị tư tưởng. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng cuối năm 2016 Hội đồng trường đã thể hiện rõ vai trò giám sát trong các hoạt động của Nhà trường và có những đánh giá sát thực như công tác tuyển sinh có kết quả tốt; Nhà trường đã và đang thực hiện việc mở rộng các ngành nghề đào tạo về số lượng cũng như về trình độ đào tạo....Đồng thời, Hội đồng trường còn giám sát các hoạt động Nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất với các hoạt động nổi bật như: Tổ chức thành công Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016; Tổ chức Hội nghị quốc tế RIVF 2016...Hội đồng trường giám sát việc sử dụng các nguồn vốn, nguồn lực của nhà trường; Hội đồng trường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường. Theo GS.TS Dương Thanh Lượng - Chủ tịch Hội đồng trường công việc trọng tâm của Hội đồng trường trong phiên họp tiếp theo sẽ tập trung thực hiện hiện tốt giám sát đối với các hoạt động chủ yếu của Nhà trường như: Công tác tổ chức thi kết thúc học kì 1 năm học 2016-2017; Công tác chuẩn bị cho coi thi và chấm thi tốt nghiệp PTTH Quốc Gia năm 2017; Thực hiện phương án tuyển sinh đại học năm 2017 và SĐH đợt 1 năm 2017...
 

Tại phiên họp này, GS.TS Nguyễn Quang Kim - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo của Ban Giám hiệu. Theo đó, những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua được thể hiện về công tác tuyển sinh viên và đào tạo đảm bảo chất lượng với nhiều công việc và giải pháp được đưa ra; Về công tác tổ chức - cán bộ, Nhà trường tiếp tục kiện toàn và đổi mới công tác tổ chức bộ máy như: hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ GD&ĐT thành lập phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương; Tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức, quản lý tại Cơ sở Hưng Yên và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng....Tính đến tháng 11/2016, Trường có 1142 CBVC trong đó có 16 Giáo sư, 65 Phó Giáo sư, 202 Tiến sĩ; Về công tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Nhà trường được giao chủ trì hoặc đồng chủ trì 3 đề tài khoa học cấp Nhà nước, Nhà trường triển khai các dự án bằng các nguồn vốn nước ngoài giúp nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Phiên họp đã thông qua kế hoạch năm 2017 với những nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển với việc hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2030 và kế hoạch chi tiết giai đoạn 2016-2020; Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng; Thực hiện công tác tổ chức cán bộ; Thực hiện công tác tài chính; thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất.

Thực hiện: Bình Dương, Công Minh