Lịch sinh hoạt đầu khóa của Tân sinh viên khóa 58

Lịch sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa K58 - Hệ đại học chính quy

Trường Đại học Thủy lợi thông báo lịch sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa dành cho tân sinh viên khóa 58 – Hệ Đại học chính quy.

Theo như thông báo, nhà trường sẽ phân các lớp thuộc các khoa, trung tâm trong trường thành các nhóm có lịch sinh hoạt cụ thể của từng ngày học ngay khi các bạn tân sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học.

Trong tuần đầu tiên khi bắt đầu trở thành tân sinh viên, các bạn sẽ được tìm hiểu về các thông tin, hoạt động của nhà trường, các quy chế, quy định liên quan đến học tập và rèn luyện của sinh viên. Thông báo còn có lịch cụ thể để các tân sinh viên khám sức khỏe đầu khóa, lịch kiểm tra kiến thức thu hoạch được sau 1 tuần học tập.

Một vấn đề cũng hết sức quan trọng là lịch học của các bạn sau tuần sinh hoạt đầu khóa là gì? Cách thức, thời gian đăng ký học các môn tiếp theo ra sao tất cả sẽ có trong kế hoạch chi tiết xem tại đây

Thực hiện: Bình Dương