NCS Đỗ Văn Quang bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

(TLU) Chiều ngày 6/9/2016 vừa qua, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Đỗ Văn Quang bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường.

 

Toàn cảnh Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Văn Quang

 

 

 

 

 
Buổi bảo vệ luận án thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, đồng nghiệp và bạn bè của NCS Đỗ Văn Quang 
 
 
Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ 
 
 
NCS Đỗ Văn Quang trình bày nội dung của luận án trước Hội đồng 
 
 
 
 Chiều ngày 6/9/2016 vừa qua, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Đỗ Văn Quang bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường Với đề tài: 
Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tưới trong điều kiện miễn giảm thủy lợi phí vùng đồng bằng sông Hồng.    

Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Mã số: 62 62 30 01

Người hướng dẫn khoa học:     GS.TS. Nguyễn Quang Kim

                                                          PGS.TS. Phạm Hùng 

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Văn Quang gồm:

1.Toàn văn luận án (thuyết minh, phụ lục)

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết luận án của NCS Đỗ Văn Quang xem tại đây 
 
Thực hiện: Bình Dương