NCS Doãn Thị Nội bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Chiều ngày 09/09, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Doãn Thị Nội bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường.

 NCS Doãn Thị Nội bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: "Nghiên cứu sự biến động của mưa lũ và đề xuất cơ sở khoa học tính lũ cho công trình giao thông vùng núi Đông Bắc - Việt Nam"

Chuyên ngành: Thủy văn học; mã số: 62 44 02 24

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Lê Long

                                           PGS.TS. Hoàng Thanh Tùng 
                                       
 
 
 
NCS Doãn Thị Nội trình bày luận án
 
 Nội dung luận án bao gồm:

1. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)

2. Toàn văn luận án

3. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Doãn Thị Nội: xem tại đây