NCS Nguyễn Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

"Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ bền cho bê tông - bê tông cốt thép của kết cấu bảo vệ mái đê và bờ biển Việt Nam" là tên đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thu Hương.

Sáng ngày 16/09, tại Room 5/ Nhà K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Nguyễn Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ bền cho bê tông - bê tông cốt thép của kết cấu bảo vệ mái đê và bờ biển Việt Nam”

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quốc Vương

                                              GS.TS. Ngô Trí Viềng 

 
 NCS Nguyễn Thị Thu Hương trình bày luận án của mình trước hội đồng
 
 Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ
 
 Hội đồng phản biện
 
 Buổi bảo vệ luận án thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và đồng nghiệp của NCS Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hương bao gồm:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt) 

3. Thông tin những đóng góp mới của Luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hương: xem tại đây