NCS Nguyễn Văn Sỹ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

"Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống liên hồ chứa lưu vực Sông Ba" là tên đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Sỹ.
Sáng ngày 10/09, tại Room 5/ Nhà K1, Trường Đại học Thủy lợi, diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Sỹ với đề tài: "Nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống liên hồ chứa lưu vực sông Ba". Buổi lễ thu hút được đông đảo sự quan tâm, chú ý của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường.
 
 
 
 
 
NCS Nguyễn Văn Sỹ trình bày nội dung luận án
 
Các nhà khoa học, các đồng nghiệp đã đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sỹ của NCS Nguyễn Văn Sỹ
 
Hội đồng bảo vệ luận án tiến sỹ của NCS Nguyễn Văn Sỹ 
 

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Sỹ 

Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống liên hồ chứa lưu vực sông Ba 

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 62 44 03 03 

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Đình Thành 

                                              GS.TS. Ngô Đình Tuấn 

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Sỹ:

1. Toàn văn luận án 

2. Thông tin những đóng góp mới của luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt) 

3. Tóm tắt luận án tiến sĩ (Tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Sỹ: xem tại đây