NCS Trần Văn Hiển bảo vệ LATS cấp trường

Chiều ngày 16/12, tại Room 5/Nhà K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Trần Văn Hiển bảo vệ LATS cấp trường

NCS Trần Văn Hiển bảo vệ LATS cấp trường với tên đề tài " Nghiên cứu lựa chọn độ chặt đắp đập hợp lý trong điều kiện độ ẩm cao cho vùng Bắc Trung Bộ - Việt Nam"

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy; Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn  khoa học: PGS.TS. Lê Văn Hùng

                                                       GS.TS. Lê Kim Truyền

 
 
 
 

Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Thông tin mạng (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Tóm  tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS: xem tại đây