Phổ điểm theo khối hỗ trợ thí sinh xét tuyển đại học

Kết quả phổ điểm theo khối của thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng cho thấy, trừ khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều trên 15.

Theo phổ điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, với tổ hợp 3 môn Toán - Lý - Hóa, mức điểm từ 18 đến 18,75 chiếm nhiều nhất, khoảng 24.000 thí sinh; mức điểm 22,5 chỉ xấp xỉ 3.000 thí sinh.

 

Với khối A1 gồm 3 môn Toán - Lý - Ngoại ngữ, số thí sinh có có ngưỡng điểm 15,25-15,75 chiếm nhiều nhất, trên 24.000; ngưỡng điểm 22,75 chỉ trên 1.000.

 

Với tổ hợp Toán - Hóa - Sinh, số lượng thí sinh có ngưỡng điểm từ 14 đến 19 rất nhiều và chỉ có khoảng 800.000 thí sinh đạt điểm 23.

 

Với tổ hợp Văn - Sử - Địa, số thí sinh nằm trong ngưỡng 14,24 đến 15 chiếm nhiều nhất và chỉ có trên 600.000 thí sinh đạt điểm 22,5.

 

Tổ hợp Toán - Văn - Ngoại ngữ, phổ điểm khá thấp, chủ yếu thí sinh đạt 11 đến xấp xỉ 15 điểm. Chỉ có khoảng 3.000 thí sinh đạt 20 điểm.

 

Tương tự khối D, khối D1 với 3 môn Toán - Văn - tiếng Anh có phổ điểm thấp. Đỉnh của biểu đồ điểm rơi vào nhóm thí sinh có ngưỡng điểm từ 12 đến xấp xỉ 15. 

 

 

Lan H