Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng trong các trường gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Công tác Đảng trong các Trường Đại học, Cao đẳng có rất nhiều nội dung. Một nội dung giữ vị trí quan trọng là công tác chính trị tư tưởng. Đó là đặc thù, là sợi chỉ hồng xuyên suốt mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng ở cấp Trường cũng như cấp Khối. Trong những năm qua, chúng ta đã làm được nhiều. Các hoạt động đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào, các ngày kỷ niệm lớn của ngành cũng như của thành phố, nhất là gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG  CÁC TRƯỜNG GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

                                                                                   GS. TS. Phạm Ngọc Quý

                                                                             Bí thư ĐU Trường ĐH Thủy lợi

(Tham luận, trình bày tại đại hội lần thứ nhất Đảng bộ khối các Trường ĐH-CĐ Hà Nội – 8÷9/8/2010)

            Kính thưa Đại hội!

            Công tác Đảng trong các Trường Đại học, Cao đẳng có rất nhiều nội dung. Một nội dung giữ vị trí quan trọng là công tác chính trị tư tưởng. Đó là đặc thù, là sợi chỉ hồng xuyên suốt mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng ở cấp Trường cũng như cấp Khối. Trong những năm qua, chúng ta đã làm được nhiều. Các hoạt động đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào, các ngày kỷ niệm lớn của ngành cũng như của thành phố, nhất là gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương phát động.

            Bằng sự nỗ lực của chúng ta, sự quan tâm của các cấp, sự hưởng ứng của người học, công tác chính trị, tư tưởng và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nên sự ổn định chính trị, sự vững vàng về tư tưởng, đoàn kết nội bộ, tạo đồng tâm hiệp lực thực hiện nhiệm vụ đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, cao đẳng; kiềm chế và giảm bớt những tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật; tạo ra một môi trường sư phạm lành mạnh, tạo cho sinh viên yên tâm học tập và rèn luyện, các bậc phụ huynh tin tưởng vào nhà trường. Những kết quả đó đã được khẳng định trong báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối.

            Từ thực tế hoạt động, công tác chính trị tư tưởng cũng bộc lộ những hạn chế, những mặt yếu nhất định. Đó là nắm bắt tâm tư, tình cảm, thái độ chính trị chưa đến tới từng sinh viên. Một số hoạt động tính thiết thực chưa cao, không ít sinh viên chưa ham học, còn giảng viên chưa yêu nghề. Một số tệ nạn xã hội (uống rượu say, chơi đề, vi phạm thi, vi phạm pháp luật…) còn xuất hiện rải rác chỗ này lúc kia. Có lúc, có nơi, người lãnh đạo, người quản lý chưa coi trọng công tác chính trị tư tưởng, không tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động, chưa lắng nghe ý kiến sinh viên; khoán cho Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; vô tình tiếp nhận những thông tin không chính thống; bị tác động bởi những tin thất thiệt trên những trang web không tốt.

            Từ thực tế này, trước những nhiệm vụ chính trị to lớn, chúng ta phải tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng trong các trường, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

  Bí thư Đảng uỷ - GS.TS Phạm Ngọc Quý phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Trường ĐHTL tiến tới ĐH Đảng bộ Khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội lần thứ I  


            Bằng cách nào để tăng cường và đẩy mạnh? Theo chúng tôi, chúng ta cần: thống nhất nhận thức, nắm bắt thực tế, đầu tư thích đáng, đa dạng các hoạt động, tăng cường cung cấp thông tin đúng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, khen chê kịp thời; tạo dựng niềm tự hào về trường về ngành; có đội ngũ nòng cốt thực hiện; các cấp lãnh đạo và xã hội quan tâm.

1.       Thống nhất nhận thức:

Đây là một giải pháp tưởng như đơn giản nhưng khi thực hiện một hoạt động nào đó thì hạn chế của nhận thức chưa thống nhất lại bộc lộ. Vì vậy thống nhất nhận thức, không chỉ có ở Đảng ủy, ở Ban Tuyên giáo mà tới từng đồng chí quản lý, tới từng đảng viên, giảng viên: thấy rõ tầm quan trọng, và động lực mạnh mẽ khi công tác chính trị tư tưởng được triển khai. Ngay cả trong đội ngũ giảng viên, học viên, sinh viên cũng cần thấy nâng cao nhân thức chính trị, rèn luyện đạo đức, tâm huyết với việc… là nhiệm vụ, là một yêu cầu trong quá trình học tập, công tác.

Có thể nói, tạo được sự thống nhất trong nhận thức là một trong những giải pháp tiền đề để thực hiện các giải pháp khác. Để có được sự thống nhất nhận thức, trước khi quyết định và triển khai một công việc gì, một hoạt động nào thì ý nghĩa chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức cũng cần được nhắc tới.

2.       Năm bắt thực tế:

Nắm hiện trạng để có giải pháp, cập nhật thực tế để công tác lãnh đạo đúng, trúng và hiệu quả. Để nắm bắt được tình hình thực tế thì cần có mạng lưới cộng tác, tổ chức các diễn đàn, phát huy dân chủ, cấp trên đi thực tế, nghe cấp dưới báo cáo; cấp dưới phản ánh.

3.       Đầu tư chính đáng:

Đầu tư về nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) đủ để hoạt động được và hoạt động có hiệu quả. Quan trọng hơn là người lãnh đạo, quản lý, cán bộ phụ trách cần đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ. Chỉ có nhiệt huyết thì mới có hiệu quả trong công tác chính trị, tư tưởng.

4.       Đa dạng các hoạt động:

Đa dạng các hoạt động trực tiếp của công tác chính trị, tư tưởng: tạo nhiều hình thức và luôn luôn thay đổi (ví dụ kể chuyện Bác Hồ, sân khấu hóa hình tượng Bác Hồ, thi viết tấm gương người tốt, việc tốt, nêu gương cựu sinh viên thành đạt; tổ chức nghe thời sự, thường xuyên thay đổi báo cáo viên…).

Đa dạng các hoạt động gián tiếp. Giá trị tinh thần có ở mọi hoạt động của Nhà trường. Từ đào tạo, quản lý sinh viên, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất… đều cần có công tác chính trị, tư tưởng, an ninh quốc phòng, nêu cao cảnh giác chống diễn biến hòa bình, nhận rõ yếu tố đối tượng (ngay trong mọi hoạt động hội nhập, hợp tác).

5.       Tăng cường cung cấp thông tin chuẩn:

Bằng các buổi báo cáo thời sự, phổ biến pháp luật, học tập nghị quyết; giải đáp thắc mắc trên diễn đàn website, đối thoại với sinh viên, nghe giảng viên cán bộ phản ánh và trao đổi lại. Hướng dẫn các câu lạc bộ hoạt động.

Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Dự báo các biểu hiện chưa đúng có thể xảy ra để phòng tránh.

Tăng “sức đề kháng”, “miễn dịch” cho sinh viên để khi sinh viên tiếp xúc với xã hội, với các trang web, với các nguồn tin không chính thống thì biết phân biệt đúng sai, biết hợp lý… để củng cố niềm tin và hình thành cách nhìn, cách đánh giá cho đúng.

6.       Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội CCB, Hội phụ nữ, Công đoàn…).

Đây không chỉ là nguyên lý mà thực tế là rất cần thiết. Chính các tổ chức này mới giúp Đảng ủy nắm bắt tình hình, lan truyền những chủ trương đúng, những thông tin chuẩn đến hội viên, khơi dậy niềm yêu ngành, yêu trường, tâm huyết với sự nghiệp. Muốn vậy, cần tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động, cùng tham gia, định kỳ làm việc với lãnh đạo các đoàn thể; kịp thời phát hiện những dấu hiệu chưa hiệu quả để có ý kiến định hướng đúng.

7.       Khen chê kịp thời

Nói một cách khác là công tác thi đua khen thưởng kỷ luật cần được coi trọng và thực hiện đúng theo tiêu chuẩn, quy trình. Ngoài ra còn có những góp ý, biểu dương và phê bình vừa đủ ở hội nghị, trên báo, trên trang web, trong tổ chức các cuộc thi.

8.       Tạo dụng niềm tự hào về trường về ngành

Đây chính là thương hiệu của Trường trong lòng mỗi CB, GV, SV của trường. Từ đây nó mới lan tỏa tới xã hội (ví dụ: sinh viên nghỉ tết về quảng bá tuyển sinh ở trường cấp 3, nơi mình đã học)

Ở đây, người lãnh đạo, người thầy, người quản lý bằng việc làm, bằng đức độ tâm huyết với nghề… sẽ giúp hình thành tình yêu với mái trường, với Thủ đô.

Cũng cần có hoạt động với các thế hệ cán bộ, GV lão thành; với cựu sinh viên thành đạt. Có những bài thơ, lời ca, bản nhạc, ấn phẩm hay về trường về ngành (ví dụ: như cựu sinh viên Lê Văn Kiểm của trường trở thành anh hùng, doanh nhân thành đạt, giao lưu với sinh viên và tặng sinh viên quỹ học bổng 10 tỷ đồng).

9.       Có đội ngũ nòng cốt thực hiện

Đó là Ban tuyên giáo, phòng công tác chính trị, công tác sinh viên năng động và yên tâm làm việc. Đó là đội ngũ các thầy cô, mà ở đó vai trò của giảng viên dạy chính trị có vị trí đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra cũng cần xây dựng đội ngũ tích cực trong sinh viên, những cán bộ Đoàn, Hội, Công đoàn, Hội CCB… cùng làm công tác chính trị, tư tưởng.

10.    Các cấp lãnh đạo và xã hội quan tâm.

Công tác chính trị, tư tưởng trong Nhà trường cần được quan tâm đặc biệt. Đó là quan điểm của Đảng, Nhà trường, song nó được thể chế hóa cụ thể hơn, thiết thực hơn ở từng cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn (chê hợp lý, động viên khen thưởng khích lệ kịp thời).

Đặc biệt xã hội tác động đến tư tưởng đạo đức của CB, GV, nhất là SV nhà trường ở cả mặt tích cực và mặt hạn chế. Vì vậy xây dựng xã hội dân chủ công bằng, văn minh là giúp cho công tác chính trị tư tưởng trong Nhà trường tốt lên.

Kính thưa Đại hội,

Từ thực tế của Nhà trường, từ suy nghĩ khi tiếp thu các báo cáo của Đại hội, chúng tôi mạnh dạn nêu ra 10 giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng trong các trường gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như là một tham luận để đại hội tham khảo. Tất cả không ngoài mục đích để các Trường, để Khối ta phát triển đáp ứng yêu cầu của Đảng và nước nhà.

Kính chúc Đại hội thành công. Xin trân trọng cảm ơn!