TRỰC TIẾP Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Công trình

Lễ kỷ niệm được tường thuật trực tiếp tại Hội trường T45 Trường Đại học Thủy lợi bắt đầu từ 15h ngày 18/11/2016
Biên tập: Bình Dương; Thực hiện: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên