Cấp học bổng khuyến khích học tập sinh viên

Quan tâm đến sinh viên, Trường Đại học Thủy lợi luôn trao những suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt

TT

Danh sách sinh viên nhận Học bổng khuyến khích học tập

Chi tiết

1

Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (K58)

Tại đây

2 Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (K55 đến K57) Tại đây