Quy trình nhập học đối với sinh viên nhập học muộn

Trường Đại học Thủy lợi hướng dẫn quy trình nhập học muộn cho tân sinh viên K61 chưa kịp nhập học theo giấy báo trúng tuyển

QUY TRÌNH NHẬP HỌC

ĐỐI VỚI SINH VIÊN K61 ĐẾN MUỘN (TỪ NGÀY 26/8/2019)

Bước 1:

Tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (Phòng 112 - tầng 1 - Nhà A1): Sinh viên nhận lớp, nộp hồ sơ, khai sinh viên thông tin online (nếu chưa khai theo quy định) và làm thủ tục đăng ký chuyển quân dự bị (dành cho Nam sinh viên),

Bước 2:

Tại Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng 219 - 221, tầng 2 nhà A1): Sinh viên nộp học phí.

Bước 3:

Tại Văn phòng Đoàn Thanh niên (P.413, tầng 4, Nhà A1): Sinh viên nộp Sổ Đoàn viên.

Bước 4:

Tại Trung tâm nội trú (Tầng 2, Nhà K1 - Ký túc xá 11 tầng): Sinh viên làm thủ tục đăng ký ở nội trú (nếu có nguyện vọng).

BAN ĐÓN TIẾP SINH VIÊN KHÓA 61