7/11/2016 10:43:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
VTV.vn - Công tác chấm thi tại Kỳ thi TPHT Quốc gia 2016 đã và đang được khẩn trương thực hiện nhằm giúp các thí sinh sớm biết được kết quả của mình.

Xem video tại đây

Ngay sau khi các thí sinh kết thúc môn thi cuối cùng, công tác chấm thi đã ngay lập tức được thực hiện. Để có thể đảm bảo đúng tiến độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo là chậm nhất vào ngày 20/7 phải hoàn tất chấm thi của kỳ THPT Quốc gia 2016, công tác chấm thi đang được khẩn trương thực hiện. Ghi nhận tại công tác chấm thi tại trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội.

Các tin khác