12/2/2016 10:12:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Năm 2012 Dự án mở rộng Trường Đại học Thủy lợi nằm trong khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên chính thức được khởi động. Đến nay, hợp phần I của Dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và sẵn sàng đón sinh viên vào học tập.
Phòng CTCT&QLSV 

Các tin khác