Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về kết cấu hạ tầng  Hit : 10769

3/8/2012 4:39:00 PM

Ngày 16-1-2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở ...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay  Hit : 54576

3/8/2012 5:34:00 PM

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy Lợi lần thứ XXVI – Phiên chính thức.  Hit : 11984

3/8/2012 5:15:00 PM

Sáng nay ngày 22/12/2011 tại Hội trường T45, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy Lợi lần thứ XXVI chính thức được diễn ra.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy Lợi lần thứ XXVI Phiên trù bị.  Hit : 9122

3/8/2012 4:28:00 PM

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy Lợi lần thứ XVI sẽ diễn ra các ngày 21&22/12/2011. Chiều nay ngày 21/12/2011 tại Hội trường T45 đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thủy Lợi lần thứ XVI.

Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng trong các trường gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  Hit : 28596

3/8/2012 5:19:00 PM

Công tác Đảng trong các Trường Đại học, Cao đẳng có rất nhiều nội dung. Một nội dung giữ vị trí quan trọng là công tác chính trị tư tưởng. Đó là đặc thù, là sợi chỉ hồng xuyên suốt mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng ở cấp Trường cũng như cấp Khối. ...

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi lần thứ XXV  Hit : 7889

3/7/2012 8:43:00 PM

Lần đầu tiên trong Đại hội Đảng bộ đã chọn chủ đề làm định hướng chung cho các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ. Chủ đề của Đại hội lần thứ XXV là: Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, năng động và tiếp tục đổi mới thực hiện thắng lợi giai đoạn ...

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi lần thứ XXIV  Hit : 7115

3/8/2012 5:30:00 AM

Thực hiện Chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2006-2020, Đảng ủy đang chỉ đạo triển khai Dự án mở rộng Trường tại Chương Mỹ trên diện tích đất 57 ha. Trường đã tổ chức thi thiết kế quy hoạch tổng thể để lựa chọn phương án hợp lý... Toàn ...

Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thủy lợi lần thứ XXIII  Hit : 6559

3/7/2012 8:34:00 PM

Nét mới trong công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng là: Tháng 12/2001 Hội Cựu chiến binh Trường được thành lập. Hoạt động của Hội bước đầu đã khẳng định được vai trò của Hội trong hệ thống chính trị của Nhà trường, đã tập hợp đoàn kết các Cựu ...

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy Lợi lần thứ XXII  Hit : 6624

3/7/2012 8:25:00 PM

Nét mới trong công tác tổ chức cán bộ là Đảng uỷ - Ban giám hiệu đã nhạy bén vận dụng chủ trương của Nhà nước cho phép thí điểm thành lập Doanh nghiệp Nhà nước trong các Trường Đại học. Đã thành lập Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ, tạo tư ...

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy Lợi lần thứ XXI  Hit : 6860

3/8/2012 4:15:00 PM

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết Trung ương 2, 3, 4, 5, (khoá VIII) trong toàn Trường. Đã xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về Chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo và Khoa học ...

123...